Ekonomisk hjälp

När nöden är som störst och ingen annan hjälper kan du som är från Larsmo vända dig till diakonissan eller någondera av prästerna.

Hembesök och nattvard

Är du ensam, har frågor om livet och kristen tro, men svårt att komma till kyrka och församlingscentret? Församlingens präster, diakoner och frivilliga kommer på hembesök enligt överenskommelse.
Man kan också få fira nattvard hemma om man inte kan ta sig till de ställen där mässa firas.

Kontakta en präst eller diakon

När sorgen möter

Det finns samtalsgrupper för dem som drabbats av sorg.

Vi har inte någon samtalsgrupp som är aktiv just nu. Kontakta gärna diakonissan, så kan hon ledsaga dig till någon grupp som är aktiv i Jakobstads svenska församling.