Info om förhandsröstning inför församlingsvalet

24.8.2018 12.24

Kandidatnomineringen i Församlingsvalet är nu avslutad. Vi har 31 kandidater fördelade på fyra listor.

Församlingsvalet i år är ett endagsval och röstningsstället på valdagen söndagen 18.11. 2018 är  huvudbiblioteket i Larsmo.

Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 6-10.11.2118  i pastorskansliet Marieholmsvägen 23 varje dag kl. 9.00-18.00. Förhandsröstning ordnas också på följande ställen:

6.11 kl 12-18 Strandis, Assarskärsvägen 1

7.11 kl. 12-18 Grillen i Bosund, Bosundvägen 57

8.11 kl. 12-18 Pias Livs, Näsvägen 2

9.11 kl. 9-11 Sandlunden, Fagernäsvägen 9

9-10.11 kl. 12-18 S-Market, Kackurvägen 1

Sammanställningen av kandidatlistorna finns till påseende 28.10-18.11 2018 på anslagstavlan i pastorskansliet, adress Marieholmsvägen 23 68570 Larsmo. Sammanställningen av kandidatlistorna kan fås på pastorskansliet under dess öppettider måndagar kl. 10-12, onsdagar kl. 12-14 och torsdagar kl. 14-17.

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, ska lämna in en anmälan om hemmaröstning till pastorskansliet skriftligt eller per telefon senast 2.11.2018 före kl. 16.00. Närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) får också rösta i samband med hemmaröstningen. Anmälningsblanketter för hemmaröstning fås på pastorskansliet. De kan även skrivas ut på webbplatsen församlingsvalet.fi. Utöver de sedvanliga öppettiderna håller pastorskansliet öppet 2.11.2018 till kl. 16.00. Telefonnumret till pastorskansliet är 040 868 6950.

 

 

 

 

« Till nyhetslistan