Larsmo kyrka

Fagernäsvägen 239 , 68570 LARSMO
040 868 6965

Larsmo kyrka

 

Gammal är kyrkan, Herrens hus, i Larsmo församling. Kyrkan är byggd i gustaviansk stil under ledning av kyrkbyggaren Thomas Rijf år 1787. Den har renoverats vid olika tillfällen. I kyrkan finns plats för över 700 personer, och den har i stor sett bevarats i sitt ursprungliga skick.

Interiören i kyrkan återspeglar gammal liturgisk symbolik med rötter i Bibeln och den kristna traditionen. Gränsen mellan kyrksalen, "det heliga" och koret " det allra heligaste" markeras med en ljusbåge eller "kungsporten". I koret finns altaret, som påminnelse om Guds närvaro i sitt tempel, och en altarring, där församlingen samlas under nattvardsfirandet för att få styrka och mod för sin tro.

Den vänstra sidan av koret är Gamla testamentets eller lagens sida. Målningen framställer gudsmannen Mose med lagens tavlor och de 10 budorden på Sinai berg. Högra sidan är Nya testamentets eller evangeliets sida. Målningen på väggen framställer evangelisten Johannes på ön Patmos. Dessa målningar är gjorda av Thomas Kempe, sannolikt i början av 1800-talet.

Mitt på altarväggen finns en tredelad altartavla, målad av ritläraren J.G. Hedman år 1849. Den föreställer Kristus på korset med Maria vid korsets fot. Under denna målning ser man en kopia av Leonardo da Vincis Nattvarden. Ovanom ser man två änglar som gråter över människornas ondska.  Överst uppe på altarkonstruktionen finns Guds lamm, som spikat skuldebrevet fast på korset och rivit det, d.v.s. skaffat fullständig syndaförlåtelse för alla människor.

Den vackert snidade predikstolen finns på evangeliets sida. Bilderna på den är också målade av Kempe. I den vackra och mäktiga himlakupolen som välver sig över kyrkans korsgång ser man en triangel föreställande Treenigheten. I mitten av triangeln avbildas Guds allseende öga med de hebreiska bokstäverna JHVH, HERREN. Triangeln omringas av Guds härlighets strålar...

Den första orgeln till kyrkan inköptes 1876. Den nuvarande orgeln byggdes 1967 av orgelbyggaren Hans Heinrich.

Överst på kyrktornet står ett kors och en kyrktupp. Tillsammans med klockornas ljud förkunnar de budskapet om Kristi död och uppståndelse från de döda.

Hörselslinga
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 3.10 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Gudstjänst

Lassila, Forsman, sång Marina Rintamäki m.fl.
sö 10.10 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Högmässa med dop

Lassila, Forsman, sång Mathias Svenfelt.
sö 10.10 kl. 18.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Aftonstämningar - konsert i kyrkan

Karita Jungar mezzosopran, Mats Käldström baryton, Lena Eklund piano. Fritt inträde.
sö 17.10 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Familjegudstjänst med dop

Lassila, Wiklund, sång av dagklubbsbarnen
sö 24.10 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Högmässa

Sjöblom, Forsman, sång Matilda Åkerlund.
sö 31.10 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Högmässa

Sjöblom.
sö 31.10 kl. 18.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Sommarskriftskolans start och föräldrasamling

Vi berättar lite om skriftskolans upplägg och innehåll samt samlar in förväntningar om skriftskolan.
fr 5.11 kl. 19.00 -20.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Stilla musik i kyrkan

Vår kantor Anders Forsman spelar stilla musik i kyrkan inför allhelgona. Kyrkan är öppen för alla och du kan komma och gå då det passar dej bäst.