Larsmo kyrka

Fagernäsvägen 239 , 68570 LARSMO
040 868 6965

Larsmo kyrka

 

Gammal är kyrkan, Herrens hus, i Larsmo församling. Kyrkan är byggd i gustaviansk stil under ledning av kyrkbyggaren Thomas Rijf år 1787. Den har renoverats vid olika tillfällen. I kyrkan finns plats för över 700 personer, och den har i stor sett bevarats i sitt ursprungliga skick.

Interiören i kyrkan återspeglar gammal liturgisk symbolik med rötter i Bibeln och den kristna traditionen. Gränsen mellan kyrksalen, "det heliga" och koret " det allra heligaste" markeras med en ljusbåge eller "kungsporten". I koret finns altaret, som påminnelse om Guds närvaro i sitt tempel, och en altarring, där församlingen samlas under nattvardsfirandet för att få styrka och mod för sin tro.

Den vänstra sidan av koret är Gamla testamentets eller lagens sida. Målningen framställer gudsmannen Mose med lagens tavlor och de 10 budorden på Sinai berg. Högra sidan är Nya testamentets eller evangeliets sida. Målningen på väggen framställer evangelisten Johannes på ön Patmos. Dessa målningar är gjorda av Thomas Kempe, sannolikt i början av 1800-talet.

Mitt på altarväggen finns en tredelad altartavla, målad av ritläraren J.G. Hedman år 1849. Den föreställer Kristus på korset med Maria vid korsets fot. Under denna målning ser man en kopia av Leonardo da Vincis Nattvarden. Ovanom ser man två änglar som gråter över människornas ondska.  Överst uppe på altarkonstruktionen finns Guds lamm, som spikat skuldebrevet fast på korset och rivit det, d.v.s. skaffat fullständig syndaförlåtelse för alla människor.

Den vackert snidade predikstolen finns på evangeliets sida. Bilderna på den är också målade av Kempe. I den vackra och mäktiga himlakupolen som välver sig över kyrkans korsgång ser man en triangel föreställande Treenigheten. I mitten av triangeln avbildas Guds allseende öga med de hebreiska bokstäverna JHVH, HERREN. Triangeln omringas av Guds härlighets strålar...

Den första orgeln till kyrkan inköptes 1876. Den nuvarande orgeln byggdes 1967 av orgelbyggaren Hans Heinrich.

Överst på kyrktornet står ett kors och en kyrktupp. Tillsammans med klockornas ljud förkunnar de budskapet om Kristi död och uppståndelse från de döda.

Hörselslinga
Toalett
Handikapp

Evenemang

lö 19.6 kl. 14.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Konfirmation I

Lassila, Forsman.
sö 20.6 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Gudstjänst

Lassila, Forsman.
sö 20.6 kl. 14.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Konfirmation II

Sjöblom, Forsman.
lö 26.6 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Högmässa

Lassila, Wiklund.
sö 27.6 kl. 18.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Kvällshögmässa

Robin Heikkilä, Lassila, Wiklund, lovsångsgruppen.
sö 11.7 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Högmässa

Lassila, Wiklund, sång Evelina Sundvik.
sö 18.7 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Högmässa

Lassila, Wiklund, sång Hanna Wiklund.
sö 25.7 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Gudstjänst

SJöblom, Wiklund.