Församlingshemmet

Fagernäsvägen 219 , 68570 LARSMO
040 868 6959 eller 040 868 6960

Församlingshemmet

Det nya församlingshemmet stod färdigt i årsskiftet 2008-2009. Lokalerna är nya och ljusa. Lokalerna är Ehrströmsalen, Schalinsalen, serveringsutrymmet och klubbutrymmet. För att återknyta till församlingens långa historia har de större utrymmena fått sina namn av "kapellaner" och kyrkohedar som betjänat församlingsborna för "länge, länge sedan". Ehrströmssalen har fått sitt namn av församlingens första kapellan (kaplan) Anders Ehrström som verkade i Larsmo 1785-1806. Schalinsalen har fått sitt namn av Lars Vilhelm Schalin. Han valdes 16.6.1860 till kapellan i Larsmo. 1867 blev församlingen självständig. Schalin blev församlingens första kyrkoherde. Han verkade här till 1882.

Församlingshemmet används till bröllopsfester och minnesstunder vid begravningar. Vid kalla årstider används församlingshemmet också som gudstjänstlokal. Bibelhelger, skriftskol- och annan undervisning, dop, mindre vigslar, smågruppsamlingar, kyrkokörsövningar, m.m. Kyrkofullmäktigemötena ordnas också i dessa utrymmen så det nya församlingshemmet sjuder av liv.

Hörselslinga
Info
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp