Församlingsvalets logo tror hoppaas älskar

Församlingsvalet 2022

Tack till alla kandidater och tack till dig som röstade!

Valresultatet hittar du här Länk till församlingsvalets hemsida

I Larsmo församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs 19 medlemmar till kyrkofullmäktige.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val. Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr församlingens verksamhet de närmaste fyra åren. Genom valet kan du kan själv påverka framtiden i din församling.

Valnämnden består av Daniel Asplund (ordförande), Johannes Snellman (vice ordf.), Tage Lindkvist, Harriet Nylund, Marlene Fagerholm, Max-Olav Lassila (sakkunnig) och Carina Liljekvist (sekreterare). Suppleanter: Maria Björkskog, Jonas Anderssén, Ann-Britt Björnvik, Ingmar Sandvik, Ulla Prittinen, Stefan Hagnäs, Görel Granholm, Mikael Svenfelt, Sten Bobacka.

Ställ upp som kandidat och rösta sådan som du är – du är betrodd, önskad och älskad

Målet är att varje församling ska få förtroendevalda i alla åldrar, i olika livssituationer, från olika områden. Att rösta är ett bra sätt att påverka den egna församlingens angelägenheter. Vi är alla välkomna till kyrkan och välkomna att rösta.

Vem kan kandidera i församlingsvalet?

En konfirmerad medlem i kyrkan kan kandidera förutsatt att hen:

  • fyller 18 år senast den 20.11.2022
  • har blivit medlem i församlingen senast 15.9.2022
  • ger ett skriftligt samtycke till att kandidera
  • är känd för sin kristna övertygelse
  • inte är omyndig

Uttrycket känd för sin kristna övertygelse betyder att personen engagerar sig i kyrkans gemensamma framtid. Den kristna övertygelsen tar sig olika uttryck för olika människor.

Omyndig beskriver en rättslig ställning enligt finländsk lagstiftning som innebär att personen i princip inte har rätt att själv förvalta sin egendom, ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar. Med omyndig avses en person som inte har fyllt 18 år eller en person som har fyllt 18 år men förklarats omyndig.

En person som är anställd i en församling kan inte kandidera i den församlingen. 

Vem får rösta i församlingsvalet?

Alla som är medlemmar av Finlands evangelisk lutherska kyrka, och som fyller 16 år senast på valdagen den 20.11.2022, får rösta i församlingsvalet. Man har rösträtt i den församling där man var antecknad som närvarande medlem 15.8.2022. Om man har bytt församling efter det hinner man inte få rösträtt i den nya församlingen, utan man har då rösträtt i sin gamla församling.

När och var kan jag rösta?

Förhandsröstning ordnas på följande ställen:

Tisdag-lördag 8-12.11 kl. 9-18 Pastorskansliet, Marieholmsvägen 23

Tisdag 8.11 kl. 14-19 Strandis, Assarskärsvägen 1

Onsdag 9.11 kl. 14-19 Bosund dagklubbsutrymme, Byvägen 151

Torsdag 10.11 kl. 14-19 Pias Livs, Näsvägen 2

Fredag 11.11 kl. 10-11 Sandlunden, Fagernäsvägen 9

Fredag 11.11 kl. 14-19 S-Market, Kackurvägen 1

Röstning på själva valdagen

Söndag 20.11 kl. 11-20 vid huvudbiblioteket i Holm, Videvägen 2, 68570 LARSMO.

Mer info om församlingsvalet hittar du via den här länken

Tag kontakt

kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
040 868 6956
Marieholmsvägen 23
68570 LARSMO, Finland