Gemensamt Ansvar 2021

Insamlingen Gemensamt Ansvar kör igång söndagen den 7 februari. I år stöder insamlingen äldre människor som av olika orsaker drabbats av fattigdom i Finland och världens katastrofområden.

Av intäkterna går 60% till utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälps (KUH) katastroffond.

20% av varje församlings insamlingsintäkter blir kvar i församlingen och kan användas för att hjälpa äldre människor som bor på församlingens område. De övriga intäkterna går till Kyrkans diakonifond (10%) och Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor (10%). 

Du kan bidra till Gemensamt Ansvar genom genom:

  • Nätbanken med referensnummer 305394. Aktia FI82 4055 0010 4148 41, FI16 2089 1800 0067 75, Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28.
  • Mobilepay  86491.

Genom att klicka här kommer du till en betalningsblankett på webbenÖppna länk i ny flik

Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639, på Åland: ÅLR2020/4355. Beskyddare för insamlingen är republikens president.

Ett varmt tack för ditt bidrag!

Länk till Gemensamt Ansvars hemsida

"Maria Nyrambagazohe bor med sina två barnbarn i flyktingbosättningen Kyaka. Marias man och två av hennes barn dog i våldsamheterna i hemlandet Kongo. Hon vet inte vad som hänt hennes tredje barn, mamman till barnbarnen. Maria vet inte ens om dottern är vid liv.

Maria tar ensam hand om sina barnbarn men hon har svårt att klara av hemarbete på grund av sina smärtor.

"Jag tänker varje dag på min familj. Barnen frågar mig när de ska få se sin mamma igen."

År 2021 stöder insamlingen Gemensamt Ansvar de äldre.

Av insamlingsintäkterna går 60 % till att stöda människor i utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Arbetet görs bland annat i Ugandas flyktingbosättningar där det råder brist på mat och medicin."

Delta i Gemensamt Ansvar-insamlingen och skänk en gåva på adressen gemensamtansvar.fi

#GemensamtAnsvar2021 #KyrkansUtlandshjälp