Högmässa med dop

sö 3.3 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Lassila, Forsman.

Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Murmästar.


Se också

to 18.4 kl. 14.00

Sandlundens åldringscenter

Nattvard vid Sandlunden

Lassila, Forsman
to 18.4 kl. 20.00

Larsmo kyrka

Skärtorsdagens nattvardsgång

Lassila, Forsman, kyrkokören.
fr 19.4 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Långfredagens gudstjänst

Lassila, Forsman, kyrkokören.