Gudstjänst

sö 14.4 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Lassila, Forsman, sång Victoria Enkvist, välsignelse av unga ledare, kyrkkaffe.

Kyrkvärd: Risö, Grev.


Se också

to 23.5 kl. 19.00

Karasamling i Monå

Jan-Erik Sandström medverkar.
sö 26.5 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Högmässa

Sjöblom, Forsman, sång Anna-Lena Anderssén och Marina Rintamäki.
må 27.5 kl. 20.00

Holm bönehus

Bön för nejden

Vi samlas till bön varje måndag i Holm bönehus. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo!