Skärtorsdagens nattvardsgång

to 18.4 kl. 20.00

Larsmo kyrka

Lassila, Forsman, kyrkokören.

Kyrkvärd: Litens, Holm.


Se också

to 18.4 kl. 14.00

Sandlundens åldringscenter

Nattvard vid Sandlunden

Lassila, Forsman
fr 19.4 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Långfredagens gudstjänst

Lassila, Forsman, kyrkokören.