Långfredagens gudstjänst

fr 19.4 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Lassila, Forsman, kyrkokören.

Kyrkvärd: Byggmästar, Strömsholm.


Se också

to 18.4 kl. 14.00

Sandlundens åldringscenter

Nattvard vid Sandlunden

Lassila, Forsman
to 18.4 kl. 20.00

Larsmo kyrka

Skärtorsdagens nattvardsgång

Lassila, Forsman, kyrkokören.