Musik i vårkvällen

lö 18.5 kl. 19.00

Larsmo kyrka

Orgelföreningen i Larsmo bjuder in till sångkväll i kyrkan.

Sång av Mikael Svarvar m.fl.,Victoria Enkvist, Samuel Holmberg, Ungdomskören, orgel Anders Forsman. Allsång med både nya och gamla psalmer. Andakt Marko Sjöblom. Fritt inträde, kollekt till förmån för en ny kyrkorgel. Arr. Orgelföreningen i Larsmo & Larsmo församling. Varmt välkomna!