Midsommardagens högmässa

lö 22.6 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Lassila, Wiklund.

Kyrkkaffe hos kyrkoherdefamiljen, Kackurvägen 302. Kyrkvärd: Kaptens södra.


Se också

sö 25.8 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Högmässa

Sjöblom, Wiklund.
må 26.8 kl. 20.00

Holm bönehus

Bön för nejden

Vi samlas till bön varje måndag i Holm bönehus. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo!
sö 1.9 kl. 18.00

Larsmo kyrka

Kvällshögmässa

Lassila, Forsman, sång Victoria & Viktor Asplund, kyrkkaffe.