Kyrkbåtssöndag med friluftsgudstjänst

sö 7.7 kl. 12.00

Prästgården

Friluftsgudstjänst vid prästgårdsstranden (obs. plats och tid)

Lassila, Forsman, dragspelare m.fl. Servering. I händelse av regn så hålls gudstjänsten i kyrkan. Villagäster är speciellt inbjudna! Kyrkvärd: Furuholmen.


Se också

sö 25.8 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Högmässa

Sjöblom, Wiklund.
må 26.8 kl. 20.00

Holm bönehus

Bön för nejden

Vi samlas till bön varje måndag i Holm bönehus. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo!
sö 1.9 kl. 18.00

Larsmo kyrka

Kvällshögmässa

Lassila, Forsman, sång Victoria & Viktor Asplund, kyrkkaffe.