Högmässa

sö 18.8 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman, sång Victoria Enkvist, kyrkkaffe.

Kyrkvärd: Litens, Holm.


Se också

to 19.9 kl. 14.00

Sandlundens åldringscenter

Nattvard vid Sandlunden

Lassila, Forsman.
to 19.9 kl. 19.00

Församlingshemmet

Gemensam bön för Finland

Arr: Larsmo församling och Larsmo baptistförsamling.
sö 22.9 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Högmässa med dop

Lassila, Forsman, sång Matilda Åkerlund och Linnea Grankulla.