Högmässa

sö 25.8 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Sjöblom, Wiklund.

Kyrkvärd: Byggmästar, Strömsholm.


Se också

må 26.8 kl. 20.00

Holm bönehus

Bön för nejden

Vi samlas till bön varje måndag i Holm bönehus. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo!
sö 1.9 kl. 18.00

Larsmo kyrka

Kvällshögmässa

Lassila, Forsman, sång Victoria & Viktor Asplund, kyrkkaffe.