Högmässa

sö 8.9 kl. 10.00

Larsmo kyrka

, Forsman, kyrkkaffe.

Kyrkvärd: Kackur, Sämskar.


Se också

to 18.7 kl. 14.00

Sandlundens åldringscenter

Nattvard vid Sandlunden

Lassila, Wiklund.
sö 21.7 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Högmässa

Carl-Erik Sahlberg, Sjöblom, Wiklund, sång Eivor & Nils Johansson.
må 22.7 kl. 20.00

Holm bönehus

Bön för nejden

Vi samlas till bön varje måndag i Holm bönehus. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo!