Gudstjänst

sö 13.10 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Markus Ventin, Enkvist, sång Eivor & Nils Johansson.

Kyrkvärd: Finnäs, Västerby.


Se också

sö 27.10 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Högmässa

Boris Salo, Forsman, ungdomskören, vinterskriftskolan deltar, kyrkkaffe.
må 28.10 kl. 20.00

Holm bönehus

Bön för nejden

Vi samlas till bön varje måndag i Holm bönehus. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo!
to 31.10 kl. 19.00

Församlingshemmet

Missionsafton

Familjen Orori från Etiopien medverkar, servering.