Missionsafton

to 31.10 kl. 19.00

Församlingshemmet

Familjen Orori från Etiopien medverkar, servering.

Missionärsfamiljen Heidi & Evans Orori jobbar för SLEF:s mission i Etiopien. Vår församling har redan en tid understött missionärsfamiljen och vi får nu tillfälle att för första gången träffa dem under missionsaftonen. Varmt välkomna!


Se också

sö 27.10 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Högmässa

Boris Salo, Forsman, ungdomskören, vinterskriftskolan deltar, kyrkkaffe.
må 28.10 kl. 20.00

Holm bönehus

Bön för nejden

Vi samlas till bön varje måndag i Holm bönehus. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo!