Självständighetsdagens gudstjänst

fr 6.12 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Lassila, Forsman, uppvaktning vid krigargravarna.

Kyrkvärd: Furuholmen.