Högmässa

sö 22.12 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Wiklund, sång Matilda Åkerlund och Linnea Grankulla, kyrkkaffe.

Kyrkvärd: Storströmmen II.