Kvällshögmässa

on 1.1 kl. 18.00
Larsmo kyrka

Lassila, Forsman, lovsångsgruppen, välsignelse av nya nattvardsassistenter, kyrkkaffe.

Kyrkvärd: Slussnäs, Brask, Käld.