Högmässa med dop

sö 5.1 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Anders Sjöberg, Lassila, Forsman, sång Mikael Svarvar.

Kyrkvärd: Kackur, Sämskar.