Sportlovsweekend för juniorer (åk 4-6)

fr 21.2 kl. 18.30 - sö 23.2 kl. 14.00
Pörkenäs lägergård

Som ledare fungerar Herman Mård, Veronica Brännbacka, Linda Snellman m.fl. tillsammans med hjälpledare.

Anmälan senast 14.2 via hemsidan.

https://www.larsmoforsamling.fi/kom-med/barn-och-familj/minior-och-junior/sportlovslager