Högmässa

sö 29.3 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Lassila, Forsman, kyrkokören. Efteråt avskedsfest för Ulf Axell i församlingshemmet.

Kyrkvärd: Furuholmen.