Påskkyrka för de minsta

on 8.4 kl. 09.30
Larsmo kyrka

Lassila, Forsman.

Servering.