Skärtorsdagens gudstjänst på YouTube

to 9.4 kl. 20.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman.

Efter gudstjänsten är kyrkan är öppen för enskild bön. En församlingsanställd finns på plats för samtal och själavård.

 

Vi sjunger följande psalmer:

77:1-3

82

219:1-3

81:1-5

219:1-3

217:1-2

84

Larsmo församling Live