Påskdagens gudstjänst (via Larsmo När-TV och deras YouTube)

sö 12.4 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Lassila, Forsman.

Efter gudstjänsten är kyrkan är öppen för enskild bön. En församlingsanställd finns på plats för samtal och själavård.

 

Vi sjunger följande psalmer:

98:1-2

144

90

852

854

 

En frivillig donation kan göras till Finska bibelsällskapet r.f. (FO-nummer 0203598-7).

Konto: FI 58 8000 1800 0557 83. Meddelande: för kvinnors läskunnighet i Afrika.

Insamlingstillstånd RA/2017/786 hela landet, inte Åland, 1.9.2017-31.8.2022. ÅLR 2019/4746, Åland 1.9.2019-31.8.2020.

Larsmo församling Live