Gudstjänst via Larsmo När-TV och deras YouTube

sö 26.4 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman.

Psalmer:

287 Hela världen, prisa Herran

304:1-6 Lov ske dig, Herre Jesus Krist

166 En Fader oss förenar

532 Likt vårdagssol i morgonglöd

 

Du får gärna ge en donation till SLEF:s läger för barn- och ungdom i Österbotten, Nyland och Åland

MobilePay 30997

Bank:
SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96

Referens: 1773 0120 2014 24

Nummer för insamlingstillstånden i Finland:
Finland utom Åland: RA72017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022 i Finland i enlighet med SLEF:s verksamhetsbudget för motsvarande period.
Landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1–31.12.2020