Gudstjänst via Larsmo När-TV och deras YouTube

sö 10.5 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Wiklund.

Du får gärna understöda Finska Missionssällskapet, för evangelisation och teologisk utbildning i olika länder.

Sänd ett SMS med texten KOLLEKT10 (10 €), KOLLEKT20 (20 €) eller KOLLEKT50 (50 €) till numret 16155.

Ge en gåva till FI38 8000 1400 1611 30, märk betalningen: KOLLEKT

Gör en donation via nätbanken på adressen www.finskamissionssallskapet.fi/kollekt

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används under åren 2020–2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.