Gudstjänst - de stupades dag, via Larsmo När-TV och deras YouTube

sö 17.5 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman, uppvaktning vid krigargravarna.

.