Gudstjänst via Larsmo När-TV och deras YouTube

sö 24.5 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman, sång Victoria Asplund m.fl.

Donation kan göras till Kyrkans Utlandshjälp insamling Sommarsånger.

 

Insamlare: Kyrkans Utlandshjälp

Insamlingens ändamål: Att möjliggöra och stöda utbildning i Uganda

Konto: Nordea IBAN FI33 1572 3000 5005 04, referens: Sommarsånger

SMS: Texta GÅVA till numret 16499 (20€)

MobilePay: 75151 (Valbart belopp)

Nätsida: sommarsanger.fi

Insamlingstillståndets nummer: RA/2019/723 (Finland) och ÅLR 2019/6485 (Åland).