Gudstjänst via Larsmo När-TV och deras YouTube

sö 31.5 kl. 10.00

Larsmo kyrka

Lassila, Forsman, lovsångsgruppen.

.