Karasamling vid Håkan Snellmans villa

to 4.6 kl. 18.00
Fallskärsstigen 10, 68555 Bosund

Välkomna på karasamling till Håkan Snellmans villa i Bosund! Gemensam avfärd från Holm bönehus kl. 17.40. Ta med något att dricka, värden sköter om övrig förplägnad och andakt.

.