Högmässa

sö 23.8 kl. 10.00 - 11.30
Larsmo kyrka

Lars-Johan Sandvik, Sjöblom, Wiklund, 50-års konfirmanderna deltar.

Kyrkvärd: Risöhäll.

Strömmas även via YouTube kanalen Larsmo Församling Live