Avskedsfest för ungdomsarbetsledare Ulf Axell

sö 6.9 kl. 18.00
Församlingshemmet

Välkommen med att avtacka vår ungdomsarbetsledare Ulf Axell, som gick i pension tidigare i år.

.