Sommarskriftskolans föräldrasamling i kyrkan

to 24.9 kl. 19.00
Larsmo kyrka

Träff för konfirmander och föräldrar.

På grund av rådande corona bestämmelser måste vi tyvärr begränsa antalet deltagare till sommarskriftskolans föräldrasamling. Endast en förälder per konfirmand kan delta i kvällens samling.