De äldres dag

fr 9.10 kl. 13.00
Församlingshemmet

De äldres dag hålls i år i församlingshemmet, Lassila, Forsman. Nattvard och kaffeservering.

Varmt välkommen!