Allhelgonadagens gudstjänst med parentation via Larsmo När-TV och deras YouTube

lö 31.10 kl. 10.00
Webbgudstjänst

Boris Salo, Lassila, Forsman. Parentation med ljuständning (endast via När-TV/YouTube).

I och med att vi inte kan uppbära kollekt i vanlig ordning kan du gärna tänka på Förbundet Kristen Skolungdom r.f, som skulle ha varit allhelgonadagens kollektmottagare. Ifall du önskar kan du göra en donation enligt uppgifter nedan:

Mottagare: Förbundet Kristen Skolungdom r.f.

Kollektändamål: för att arrangera Höstdagarna

Penningingsamlingstillstånd RA/2020/1292, hela Finland förutom Åland för tiden 30.10.2020-29.01.2021.

Kontonummer: FI 54 4055 4720 0422 80

Referensnummer: 20200