Parentation - inställd tillsvidare!

lö 31.10 kl. 18.00
Larsmo kyrka

Lassila, Forsman. Efteråt kaffeservering i församlingshemmet.

.