Julbön via Larsmo När-TV

to 24.12 kl. 15.00
Webbgudstjänst

Lassila, Forsman, sång Hanna Wiklund.

Kollekt: För att bistå flyktingar, Kyrkans Utlandshjälp

FI33 1572 3000 5005 04, FI19 4055 1220 0104 37 eller FI91 6601 0004 0036 46

Meddelande: flyktingarbetet

Insamlinstillstånd RA/2019/723, giltigt till 31.12.2024 i Finland utom Åland. ÅLR/2019/6485, giltigt till 31.12.2020 på Åland.

Mer information finns på Kyrkans Utlandshjälps nätsida kyrkansutlandshjalp.fi.

 

Larsmo församling Live