Gudstjänst via YouTube, annandag jul

lö 26.12 kl. 10.00
Webbgudstjänst

Salo, Forsman, sång Evelina Sundvik.

Strömmas via församlingens YouTube kanal Larsmo församling live.

Kollekten skulle ha tillfördelats Elpida r.f. Om du vill kan du vara med och understöda dem genom att ge en donation. 

Mottagare: Elpiada rf

Ändamål: Upsökande verksamhet, stöd för personer som utsatts för människohandel i Finland

Kontonummer: FI18 4963 0010 1356 94

Referensnummer: 111957

Tillståndssnummer: RA/2020/938, för tiden 1.10.2020-30.9.2021. Beviljat av Polisstyrelsen. Gäller i Hela Finland förutom Åland.

Mer information om Elpida och deras verksamhet hittar du på deras facebooksida 

Länk till Elpidas facebooksida

Larsmo församling Live