Nyårsdagens kvällsgudstjänst via YouTube

fr 1.1 kl. 18.00
Webbgudstjänst

Lassila, Forsman, lovsångsgruppen.

Strömmas via församlingens YouTube kanal Larsmo församling live.

Kollekten skulle tillfördelats Förbundet Kristen Skolungdom. Om du vill kan du stöda deras verksamhet genom att ge en donation.

Mottagare: Förbundet Kristen Skolungdom

Ändamål: rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågaprästen.fi

Konto: FI54 4055 4720 0422 80

Referensummer: 20200

Tillstånd utfärdat av Polisstyrelsen: RA/2020/1292 för tiden 30.10.2020-29.1.2021 i hela Finland förutom Åland.

Larsmo församling Live