Högmässa via YouTube

sö 17.1 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Lassila, Wiklund, sång Lars-Victor Öst. I början av högmässan är endast de medverkande närvarande. Från ca 10.50 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper på 4-6 personer.

Kyrkvärdarna finns på plats och ger närmare anvisningar.

Varmt välkommen!

Strömmas via församlingens YouTube kanal Larsmo församling live. Ingen utsändning under nattvardsutdelningen.

 

Donation kan göras till Ekumeniska rådet i Finland, som är den här söndagens kollektmottagare

Mottagare: Ekumeniska Rådet i Finland

Ändamål: för att främja de kristna kyrkornas samarbete

Kontonummer: FI85 1018 3000 0744 03

Referensnummer: 1216

Insamlingstillstånd RA/2020/1618, under tiden 1.1.2021 - 31.3.2021 (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland, förutom på Åland.

Larsmo församling Live