Högmässa via YouTube

sö 31.1 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman. I början av högmässan är endast de medverkande närvarande. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper på 4-6 personer.

Strömmas via församlingens YouTube kanal Larsmo församling live. Ingen utsändning under nattvardsutdelningen.

Kyrkväktaren finns på plats och ger närmare anvisningar.

Varmt välkommen!

 

Larsmo församling Live