Högmässa via Larsmo När-TV

sö 7.2 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Lassila, Forsman, sång Victoria och Viktor Asplund. I början av högmässan är endast de medverkande närvarande i kyrkan. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper på 4-6 personer.

Strömmas via Larsmo När-TV och deras YouTube kanal. Ingen utsändning under nattvardsutdelningen.

Varmt välkommen!

Insamlingen Gemensamt Ansvar startar. Genom att vara med och delta i insamlingen kan du understöda nödställda äldre både i Finland och i världens katastrofområden.

Mottagare: Insamlingens Gemensamt Ansvar

Kollektändamål: för att stöda nödställda äldre i Finland och nödställda i världens katastrofområden

Insamlingstillstånd: RA/2020/639/Kirkkopalvelut

MobilePay: 86491

Via webben: gemensamtansvar.fi/larsmo

Aktia FI82 4055 0010 4148 41, referensnummer 305394

Nordea FI16 2089 1800 0067 75, referensnummer 305394

Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28, referensnummer 305394

Genom att anvädna referensnumret ökar du den andel av insamlingsintäkterna som går till vår engen församlings arbete till förmån för äldre personer.