Familjegudstjänst via Larsmo När-TV

sö 14.2 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman, barnkören.

Kyrkvärd: Finnäs, Västerby.

Strömmas via Larsmo När-TV och deras YouTube kanal.

Dagens kollekt skulle ha gått till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Du får gärna understöda dem i sitt viktiga arbete genom att ge en donation. 

Mottagare: Kyrkans Utlandshjälp

Ändamål: katastroffonden

Insamlingstillstånd: RA/2019/723, giltigt till 31.12.2024 i hela Finland förutom Åland. 

MobilePay: 10224

Nordea FI33 1572 3000 5005 04, referensnummer 5231330272

Aktia FI19 4055 1220 0104 37, referensnummer 5231330272

Mer information finner du på Kyrkans Utlandshjälps hemsida kyrkansutlandshjalp.fi.