Högmässa via Larsmo När-TV

sö 21.2 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Lassila, Forsman. I början av högmässan är endast de medverkande närvarande i kyrkan. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.

Kyrkvärd: Gädda, Gäddnäs.

Strömmas via Larsmo När-TV och deras YouTube.