Högmässa via Larsmo När-TV

sö 28.2 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Lassila, Wiklund, sång Johanna Lill-Thylin. I början av högmässan är endast de medverkande närvarande i kyrkan. Från ca. 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.

Kyrkvärd: Björn, Björnviken, Långstranden, Kalvholmen.

Strömmas via Larsmo När-TV och deras YouTube.