Familjegudstjänst via Larsmo När-TV

sö 21.3 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Lassila, Forsman, förinspelade sånger av barn i de olika dagklubbarna.

Strömmas via Larsmo När-TV och deras  YouTube kanal.