Högmässa via Larsmo När-TV

sö 28.3 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman. Strömmas via Larsmo När-TV och deras YouTube kanal.

Den här söndagens kollekt går till SLEFs utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien. Du får gärna ge en donation genom att betala in en valbar summa till SLEFs konto.

MobilePay 28882

FI45 4055 1120 0020 96, referensnummer 17730120211414

Mottagare: Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland rf

Ändamål: utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien.

Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-31.12.2022. Landskapet Åland ÅLR2020/6234 för tiden 1.1-31.12.2021.